เกี่ยวกับ Me Shopping

 • สั่งซื้อสินค้า

 • สั่งซื้อสินค้าอย่างไร?

  ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า Me Shopping ได้ 2 วิธี จำแนกตามช่องทางการติดต่อดังนี้

  1. สั่งซื้อสินค้าผ่าน Me Shopping Call Center 02-500-1111 ได้ตลอด 24 ช.ม.
   หมายเหตุ: กรณีลูกค้าติดต่อสั่งซื้อสินค้าผ่าน Me Shopping Call Center ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการ ชำระเงินค่าสินค้าได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเท่านั้น
  2. สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.meshopping.net ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้า Me Shopping ได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีช่องทางการชำระเงินให้เลือก 3 ช่องทาง ได้แก่
   1. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ Master
   2. ชำระเงินด้วยบริการธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์ หรือ Internet Banking ซึ่งรองรับ 4 ธนาคารดังนี้
    1. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
    2. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
    3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน (BAY)
    4. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
   3. ชำระเงินผ่านร้านค้าที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ชำระเงิน

 • ชำระเงินค่าสินค้าได้อย่างไร?
  กรณีสั่งซื้อสินค้าผ่าน Me Shopping Call Center 02-500-1111 ลูกค้าสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้
  • 1) โทร Me Shopping Call Center 02-500-1111 แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ได้ตลอด 24 ช.ม.
  • 2) เจ้าหน้าที่จะส่งหมายเลข PAYCODE ให้ทาง SMS เพื่อนำไปชำระเงินได้ทุกร้านที่มีสัญลักษณ์ Counter Service ทั่วประเทศ
   • 2.1) ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ที่ Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ ชำระเงินได้ที่
    - บิ๊กซี
    - เทสโก้ โลตัส
    - แฟมิลี่มาร์ท
    - ท็อปส์
    - เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์
    - บีทูเอส
    - ออฟฟิศเมท
    - เซ็นทรัล
    - โรบินสัน
    - จัสท์เพย์
    - เอ็มเปย์
    - ไปรษณีย์ไทย
    - ธนาคารไทยพาณิชย์ Bank, ATM
    - ธนาคารกรุงไทย
    - ธนาคารกรุงศรี ATM
   • 2.2) หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ภายใน 5 – 7 วันทำการ
  • 3) หลังจากลูกค้าได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ถึงที่อยู่ปลายทางที่ลูกค้าให้ไว้ ภายใน 5 - 7 วัน นับทำการ นับจากวันที่ได้มีการชำระเงินค่าสินค้า
  กรณีเลือกชำระเงินผ่านเว็บไซต์ www.meshopping.net มีช่องทางการชำระเงิน 3 ช่องทาง ได้แก่
  1. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

   ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าที่สั่งซื้อกับ Me Shopping ได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ www.meshopping.net ด้วยบัตรเครดิต ลูกค้าสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้


    บัตรเครดิต
   • เข้าสู่เว็บไซต์ www.meshopping.net สำหรับสมาชิกใหม่ คลิกลงทะเบียน และทำการยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมล์ที่ใช้สมัคร Me Shopping
    หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถเลือกกรอกข้อมูลเฉพาะอีเมล์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนได้ แนะนำให้ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการเก็บประวัติข้อมูลการสั่งซื้อ
   • เลือกสินค้า เลือกวิธีการจัดส่ง เลือกวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
   • หลังจากธนาคารอนุมัติการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ถึงที่อยู่ปลายทางที่ลูกค้าให้ไว้ ภายใน 5 - 7 วัน นับทำการ นับจากวันที่ได้มีการชำระเงินค่าสินค้า
  2. ชำระเงินด้วยบริการธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์ หรือ Internet Banking

   ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าที่สั่งซื้อกับ Me Shopping ด้วยบริการธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์ หรือ Internet Banking ซึ่งรองรับ 4 ธนาคารดังนี้

   1. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
   2. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
   3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน (BAY)
   4. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
   หมายเหตุ: ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องทำการสมัครใช้บริการธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์ หรือ Internet Banking กับทางธนาคาร และมี Username / Password สำหรับใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
    Internet Banking
   ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าที่สั่งซื้อกับ Me Shopping ได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ www.meshopping.net ด้วย Internet Banking ลูกค้าสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้
   1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.meshopping.net สำหรับสมาชิกใหม่ คลิกลงทะเบียน และทำการยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมล์ที่ใช้สมัคร Me Shopping
    หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถเลือกกรอกข้อมูลเฉพาะอีเมล์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนได้ แนะนำให้ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการเก็บประวัติข้อมูลการสั่งซื้อ
   2. เลือกสินค้า เลือกวิธีการจัดส่ง เลือกวิธีการชำระเงินด้วย Internet Banking ทำการล็อคอินเข้าสู่บัญชี Internet Banking ของท่าน
   3. หลังจากธนาคารอนุมัติการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ถึงที่อยู่ปลายทางที่ลูกค้าให้ไว้ ภายใน 5 - 7 วัน นับทำการ นับจากวันที่ได้มีการชำระเงินค่าสินค้า
  3. ชำระเงินผ่านร้านค้าที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส
   counter service

   ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าที่สั่งซื้อกับ Me Shopping ได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ www.meshopping.net เลือกชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ลูกค้าสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

   1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.meshopping.net สำหรับสมาชิกใหม่ คลิกลงทะเบียน และทำการยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมล์ที่ใช้สมัคร Me Shopping
    หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถเลือกกรอกข้อมูลเฉพาะอีเมล์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนได้ แนะนำให้ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการเก็บประวัติข้อมูลการสั่งซื้อ
   2. เลือกสินค้า เลือกวิธีการจัดส่ง เลือกวิธีการชำระเงินด้วย เคาน์เตอร์เซอร์วิส ลูกค้าจะได้รับ PAYCODE ทาง SMS สำหรับนำไปชำระเงินได้ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
   3. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ถึงที่อยู่ปลายทางที่ลูกค้าให้ไว้ ภายใน 5 - 7 วัน นับทำการ นับจากวันที่ได้มีการชำระเงินค่าสินค้า
 • การจัดส่งสินค้า

 • วิธีการจัดส่งสินค้า?

  หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าจะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ซึ่งจะใช้เวลาถึงที่อยู่ปลายทางที่ประมาณ 5-7 วันทำการนับจากวันที่ชำระเงินค่าสินค้า

  เมื่อร้านค้าจัดส่งสินค้าและเข้าสู่กระบวนการส่งสินค้าของทางไปรษณีย์แล้ว ระบบจะส่งหมายเลขพัสดุไปรษณีย์ แจ้งให้แก่ลูกค้าทราบทาง SMS และอีเมล์ ลูกค้าสามารถนำหมายเลขพัสดุไปรษณีย์ที่ได้รับ

  สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ www.meshopping.net/ems เมื่อสินค้านำส่งถึงที่อยู่ปลายทางเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่ง SMS และอีเมล์แจ้งลูกค้าอีกครั้ง

  ทั้งนี้ทาง Me Shopping ขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามสถานะในกรณีไม่มีผู้รับสินค้าปลายทาง ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามกับทางไปรษณีย์ได้โดยตรงด้วยตนเอง

 • จะได้รับสินค้าเมื่อไหร่?

  หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าจะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ซึ่งจะใช้เวลาถึงที่อยู่ปลายทางที่ประมาณ 5-7 วันทำการนับจากวันที่ชำระเงินค่าสินค้า

  เมื่อร้านค้าจัดส่งสินค้าและเข้าสู่กระบวนการส่งสินค้าของทางไปรษณีย์แล้ว ระบบจะส่งหมายเลขพัสดุไปรษณีย์ แจ้งให้แก่ลูกค้าทราบทาง SMS และอีเมล์ ลูกค้าสามารถนำหมายเลขพัสดุไปรษณีย์ที่ได้รับ

  สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ www.meshopping.net/ems เมื่อสินค้านำส่งถึงที่อยู่ปลายทางเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่ง SMS และอีเมล์แจ้งลูกค้าอีกครั้ง

  ทั้งนี้ทาง Me Shopping ขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามสถานะในกรณีไม่มีผู้รับสินค้าปลายทาง ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามกับทางไปรษณีย์ได้โดยตรงด้วยตนเอง

 • สถานะสินค้าที่สั่งซื้อ

 • ตรวจสอบสถานะสินค้าที่สั่งซื้อได้อย่างไร?

  ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อได้ที่ Me Shopping Call Center โทร 02-500-1111

  หรือสามารถนำหมายเลขพัสดุที่ได้รับทาง SMS หรืออีเมล์ ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่เว็บไซต์ www.meshopping.net/ems หรือสามารถ Log in เพื่อตรวจสอบดูประวัติการสั่งซื้อได้

 • คำถามที่พบบ่อย

 • จะสั่งซื้อสินค้าใน Me Shopping ต้องทำอย่างไรบ้าง?

  ตอบ ขณะนี้คุณสามารถสั่งซื้อสินค้า Me Shopping ได้ 4 วิธี จำแนกตามช่องทางการติดต่อและการชำระเงินดังนี้

  • กรณีติดต่อผ่าน Me Shopping Call Center 02-500-1111
   1. ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ติดต่อ Me Shopping Call Center 02-500-1111 ได้ตลอด 24 ช.ม.
  • กรณีทำรายการด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.meshopping.net แบ่งช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้
   1. ชำระเงินทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต ผ่านเว็บไซต์ www.meshopping.net
   2. ชำระเงินทางออนไลน์ด้วย Internet Banking ผ่านเว็บไซต์ www.meshopping.net
   3. เลือกชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.meshopping.net

 • จะได้รับสินค้าเมื่อไหร่?

  ตอบ เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ถึงที่อยู่ปลายทางที่ลูกค้าได้ระบุไว้ ภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าชำระเงิน ลูกค้าจะได้รับหมายเลขพัสดุทาง SMS และอีเมล์ สำหรับตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ได้ที่เว็บไซต์ www.meshopping.net

 • จะตรวจสอบสถานะสินค้าของฉันได้อย่างไร?

  ตอบ ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อได้ที่ Me Shopping Call Center โทร 02-500-1111
  หรือสามารถนำหมายเลขพัสดุที่ได้รับทาง SMS หรืออีเมล์ ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่เว็บไซต์ www.meshopping.net/ems หรือสามารถ Log in เพื่อตรวจสอบดูประวัติการสั่งซื้อได้

 • จะเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีใดได้บ้าง?

  ตอบ Me Shopping มีนโยบายการรับประกันสินค้า หากมีการชำรุดระหว่างการจัดส่งก่อนถึงที่อยู่ปลายทางที่ลูกค้ากำหนด
  ทางร้านค้ายินดีเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเท่านั้น นอกเหนือกรณีดังกล่าว ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละร้านค้า

 • จะสามารถส่งคืนสินค้าได้ในกรณีใดได้บ้าง?

  ตอบ ปัจจุบัน Me Shopping ไม่มีนโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีลูกค้าต้องการส่งสินค้าคืนในกรณีสินค้าชำรุดระหว่างการจัดส่งก่อนถึงที่อยู่ปลายทาง หรืออยู่ในช่วงรับประกันตามนโยบายของแต่ละร้านค้ากำหนด ลูกค้าสามารถติดต่อร้านค้าตามชื่อบริษัทและเบอร์ติดต่อด้านล่างรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ www.meshopping.net
  ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า, การเปลี่ยนสินค้าที่อยู่นอกเหนือกรณีข้างต้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางร้านค้ากำหนดเท่านั้น
  ทาง Me Shopping Call Center โทร 02-500-1111 จะสามารถให้รายละเอียดในการติดต่อร้านค้าเท่านั้น

 • ตรวจสอบสถานะสินค้าที่ส่งคืนของฉันได้อย่างไร?

  ตอบ ลูกค้าสามารถตรวจสอบกับร้านค้าโดยตรงเพื่อสอบถามสถานะสินค้าที่ส่งคืน หรือลูกค้าสามารถติดต่อ Me Shopping Call Center 02-500-1111 ซึ่งทาง Me Shopping จะสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าที่ส่งคืนได้เฉพาะกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนได้จัดส่งถึงร้านค้า และร้านค้าได้ทำการบันทึกข้อมูลในระบบแล้วเท่านั้น

 • สินค้ามีรับประกันหรือไม่?

  ตอบ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการรับประกันสินค้าของสินค้าแต่ละชิ้นได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.meshopping.net ทั้งนี้รายละเอียดการรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อกำหนดและนโยบายของแต่ละร้านค้า

 • ต้องการจำหน่ายสินค้าบน Me Shopping ต้องทำอย่างไรบ้าง?

  ตอบ สามารถติดต่อ Me Shopping Call Center 02-500-1111 เพื่อขอรายละเอียด และให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Close